Úvod

BELGICKÝ OBOR - BOdiv
 

Tak teraz ako aj predtým môžeme Belgických Obrov označiť - už len kvôli

ich majestátnej veľkosti - za kráľov plemenných králikov. Často udávanú

hospodárnosť tejto rasy musíme spochybniť. Už len kvôli enormnej potrebe

miesta a krmiva musí ten, kto sa obrom upísal, evidentne viac investovať

ako chovateľ menších plemien králikov. Preto vyžaduje tento chov aj veľkú mieru

idealizmu. Nielen kvôli vysokým nákladom, ktoré chov Obrov so sebou prináša,

ale aj kvôli skutočnosti, že mladého Obra kvôli neskoršej zrelosti plemena

musíme držať dlhšie kým vidno, čo z neho nakoniec bude.

Chovatelia belgických obrov sú na Slovensku organizovaní

v Klube chovateľov belgických obrov.

Mláďatá belgického obra dospievajú asi vo veku 10 až 11 mesiacov.

 

FRANCÚZSKY BARAN - Fb div

 

Francúzsky baran je staré francúzske plemeno, ktoré vzniklo v polovici

19. storočia. Pri šľachtení bol použitý Anglický baran a mäsové králiky chované

v tej dobe vo Francúzsku s hlavným cieľom vyšľachtiť mäsové králiky s klopenými

ušnicami. Až neskôr sa z pôvodného FB vyvinul výstavný králik dnešných kvalít.

Chovatelia všetkých králikov baranovitých sú na Slovensku organizovaní

v Klube chovateľov králikov baranovitých v Prievidzi. Špeciálna klubová výstava

sa každoročne koná v Nitrianskom Rudne. U Francúzskych baranov je to

s dospievaním podobné ako u belgických obrov.

 

 

TOPlist